Bezgranicznie kochają, rozpieszczają, opowiadają o dawnych czasach. Każdy wnuczek doskonale wie, że mowa o Babci i Dziadziu. Chcąc podziękować za ogromne serce, za ciepło i troskę, za cierpliwość, mądre rady i pocieszanie w smutku, uczniowie naszej szkoły przygotowali dla swoich Babć i Dziadków uroczystość.  Odbyła się ona 1 lutego 2023 r. Goście w tym roku wyjątkowo dopisali. W sali teatralnej zajęte były wszystkie miejsca. Dyrektor szkoły, p. Robert Madej przywitał przybyłych, po czym nastąpiła część artystyczna. Uczniowie z klasy IV, V, VII oraz VIII b wystawili jasełka. Najmłodsi z klas: I, II, III recytowali wiersze, śpiewali piosenki, prezentowali inscenizacje oraz zabawne skecze. Występy bardzo się podobały. Bawiły, wzruszały, zachwycały. Zostały nagrodzone brawami oraz „deszczem cukierków”. Po części artystycznej był czas na składanie życzeń, wręczanie upominków, słodki poczęstunek, a także wspólne rozmowy.

18 stycznia 2023 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Był to długo wyczekiwany dzień. Uczniowie, ciekawie i kolorowo przebrani doskonale bawili się w rytm dziecięcych przebojów. Koleżanki i koledzy ze starszych klas zadbali o wspaniałą atmosferę podczas zabawy.

17 stycznia 2023 roku odbył się Bal Karnawałowy klas IV-VIII. Uczniowie świetnie bawili się w rytm współczesnej muzyki rozrywkowej. Uczennice oraz uczniowie klas starszych zadbali o dobrą atmosferę podczas imprezy. 

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek,
- rozwijanie zdolności plastycznych.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-CZYTELNICZEGO:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach:
  - kategoria I (klasy I- III),
  - kategoria II (klasy IV-VIII).
 2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i narysowanie okładki swojej ulubionej książki.
 3. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A5 lub A4 jedną z technik: rysunek kredkami, pastelami suchymi, pastelami olejnymi, malowanie farbami, flamastrami, wyklejanka, wydzieranka, collage itp.
 4. Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 6. Prace powinny na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy oraz klasę).
 7. Termin dostarczania prac upływa dnia 03 lutego 2023 r. (biblioteka szkolna).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 lutego 2023 r. Zapraszamy do udziału w konkursie!


Organizatorzy:
E.Szczędor, A.Jarosz

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
epuap: /spbobrowa/default

Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

 

Pedagog szkolny

Aleksandra Knych-Hajduk jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w:

PONIEDZIAŁEK 8:15 – 14:15

WTOREK 8:15 – 13:15

ŚRODA 8:15 – 13:15

PIĄTEK 8:15 – 14:15

Adres e- mail: knychhajdukola@zspbobrowa.pl

W razie potrzeby istnieje możliwość ustalenia spotkania w innym terminie.

© 2023 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved.