1. Adres Dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Bobrowej: zspbobrowa.pl/dziennik
  2. Logowanie do Dziennika elektronicznego za pomocą smartfona jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się za pomocą komputera (laptopa) i dokonaniu autoryzacji smartfona.

Do 29.11.2020 r. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Od 09.11.2020 r. (tj. od poniedziałku) uczniowie klas I-III również przechodzą na nauczanie zdalne.

 Robert Madej
Dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej