Od kwietnia 2022 roku, przed szkołą stoi piękne metalowe serce na nakrętki. ZSP w Bobrowej włączył się do akcji „Zbieramy zakrętki na rehabilitację Lenki z Nagoszyna”. Akcja prowadzona jest w ramach kampanii społecznej „Razem”, koordynowanej przez Stowarzyszenie RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ pod patronatem Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki. Zachęcamy wszystkich do wspierania tego przedsięwzięcia.

W roku szkolnym 2021/2022, w naszej szkole realizowane były programy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dębicy. W ramach 8 programów przeprowadzono 35 różnych zajęć, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz profilaktykę palenia papierosów.  Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w zajęciach,  zdobywali wiedzę oraz rozwijali umiejętności.  Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za realizację programów oraz owocną współpracę. W przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuowali działania ukierunkowane na propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie uzależnieniom i innym ryzykownym zachowaniom, również poprzez realizację tego typu programów.

Od marca 2022 roku Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem PCK włączył się w akcję pomocową na rzecz uchodźców z Ukrainy. W szkole organizowana była zbiórka m.in. żywności z długim terminem ważności, artykułów dziecięcych, środków higienicznych i opatrunkowych, śpiworów, ręczników.

Zachęcamy do dalszej pomocy uchodźcom – zbiórkę nadal prowadzi m.in. Urząd Miejski w Dębicy w hali sportowej przy ul. Kościuszki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za udział w akcji.

Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo już po raz trzeci zorganizowały Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Nasza Flaga”. W tym roku temat przewodni brzmiał:  „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia” . Celem konkursu było m.in. promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, przekazanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i wybitnych postaciach z historii naszego kraju, budowanie poczucia wspólnoty narodowej. Uczestnicy mogli wybrać jeden temat spośród sześciu zaproponowanych przez organizatorów. Liczna grupa naszych uczniów wzięła udział w konkursie, a Mateusz Stręk – Kos, uczeń klasy I, został jego laureatem. Zajął II miejsce. Pracę malarską do tematu: „Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny” wykonał pod kierunkiem wychowawczyni p. Ewy Laski.

Mateuszku, gratulujemy i jesteśmy dumni!

27 maja br. zakończył się kurs nauki pływania na basenie MOSiR w Dębicy, prowadzony przez p. Łukasza. W zajęciach wzięło udział: 3 uczniów z klasy drugiej, 9 uczniów klasy czwartej oraz po jednym uczniu z klas: 5, 7a, 7b. We wrześniu zapraszamy do kontynuowania nauki pływania.

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2022 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper