Informujemy, że z dniem dzisiejszym zostaje wstrzymana publikacja na stronie internetowej szkoły nowych instrukcji i zadań dla uczniów klas IV-VIII. Instrukcje dotychczas opublikowane pozostają widoczne. Sposób komunikacji z uczniami (rodzicami) klas I-III pozostaje bez zmian.

Proszę uczniów i nauczycieli o porozumiewanie się ze sobą za pośrednictwem pakietu GSuite, a przede wszystkim poczty email Gmail. Proszę też zapoznać się z wcześniejszymi komunikatami na zamieszczonymi na szkolnej stronie internetowej i postępowanie zgodnie z nimi.

UWAGA! Dotychczas 18 uczniów nie odebrało danych potrzebnych do logowania się do GSuite. Ci uczniowie nie mają dostępu do nowych instrukcji dotyczących zdalnego uczenia się wysyłanych przez nauczycieli.

Bardzo proszę o systematyczne sprawdzanie zawartości skrzynki email.