INFORMACJA DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. obowiązuje w naszej szkole plan zajęć uwzględniający realizację podstawy programowej.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. Zgodnie z planem uczeń codziennie uczestniczy w lekcjach/zajęciach edukacyjnych - najlepiej w godzinach dopołudniowych.

2. Wykonuje polecenia nauczyciela zgodnie z celami i planem lekcji.

3. Sprawdzanie zawartości szkolnej skrzynki email przynajmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA:

1. Sprawdzanie zawartości szkolnej skrzynki email przynajmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

2. Nauczyciel ma pozostawać w stałej gotowości do telefonicznego kontaktowania z pracownikami szkoły się w sprawach służbowych w godzinach swojej pracy.

PROŚBA DO RODZICA:

Zadbaj, by Twoje dziecko:

1. Miało dostęp do Internetu z uwzględnieniem bezpieczeństwa.

2. Systematycznie pracowało i utrwalało wiadomości.

3. Kontroluj w miarę możliwości jakość wykonania zadań.