1 września uczniowie wracają do szkół. MEN zaleca m.in. dezynfekcję pomieszczeń, co najmniej raz dziennie. Będą również obowiązywały ścisłe zasady dotyczące higieny osobistej, chodzi m.in. o mycie rak przy wejściu do szkoły, przed posiłkami i podczas korzystania z toalety. Z wytycznych wynika, że w razie zachorowania ucznia lub nauczyciela na COVID-19 konieczna jest natychmiastowe przekazanie tej informacji do sanepidu. Szkoły będą starały się „do minimum ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz”. Takie osoby, jeśli przyjdą do szkoły, będą musiały nosić maseczki i dezynfekować ręce. Uczniowie nie powinni przynosić dodatkowych przedmiotów, tylko wyłącznie te, które są potrzebne w szkole. Nie powinni dzielić się przyborami z kolegami i koleżankami.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).