Dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej informuje, że w dniu 28 września o godz. 16.30 w siedzibie szkoły odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I-VIII.