1. Adres Dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Bobrowej: zspbobrowa.pl/dziennik
  2. Logowanie do Dziennika elektronicznego za pomocą smartfona jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się za pomocą komputera (laptopa) i dokonaniu autoryzacji smartfona.