Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 - informacje dla uczniów i rodziców

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, które odbędą się według następującego harmonogramu:

1. O godz. 8.00 Msza Święta w kaplicy dla dzieci/uczniów, rodziców i pracowników ZS w Bobrowej.

2. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie uczniów klas I-VIII z wychowawcami klas w salach:

 • kl. I – sala nr 8 (sala teatralna) - wych. p. E. Laska
 • kl. II – sala nr 5 – wych. p. M. Klisiewicz
 • kl. III – sala nr 7 – wych. p. B. Kula
 • kl. IV – sala nr 14 – wych. p. Z. Łączak
 • kl. V – sala nr 4 – wych. p. M. Plichta
 • kl. VI – sala nr 17 – wych. p. G. Janora-Mazur
 • kl. VIIa – sala nr 11 – wych. p. M. Kuczkowska-Durlak
 • kl.VIIb – sala nr 12 – wych. p. E. Szczędor
 • kl. VIII – sala nr 16 – wych. p. S. Domagała

Organizacja pracy zespołu szkół nie przewiduje pobytu na terenie szkoły innych osób poza uczniami, nauczycielami i pracownikami.

Wszyscy wchodzący na teren szkoły będą zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia nosa i ust oraz do zachowania dystansu społecznego.

Dopuszcza się możliwość pobytu w szkole 1 września jednego z rodziców klasy pierwszej.

Wypożyczanie podręczników szkolnych odbędzie się wg następującego harmonogramu:

 • kl. I, kl. II i kl. III – 1 września
 • kl. IV, kl. V i kl. VI – 2 września
 • kl. VIIa, kl. VIIb i kl. VIII – 3 września

Uwaga!

Obowiązuje reżim sanitarny- obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk , utrzymanie dystansu społecznego - min. 1,5m. Zakaz wstępu dla osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz przebywających na kwarantannie lub w izolacji.

Ze względu na bezpieczeństwo, prosi się wszystkich rodziców przyjeżdżających do szkoły samochodem osobowym o zostawianie pojazdu na nowym parkingu przy kaplicy.

Szczegółowe informacje o organizacji nowego roku szkolnego przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2021 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper