Zarządzenie Nr 1/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie procedur i regulaminów bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2021.982), Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2021 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W prowadza się procedury i regulaminy bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Bobrowej w czasie trwania epidemii COVID-19, które stanowią załączniki do zarządzenia (Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej, Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Bobrowej, Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu w Bobrowej, Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej).

§ 2

Procedury i regulaminy obowiązują wszystkich pracowników zespołu szkół.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

  1. Procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii w roku szkolnym 2021/2022
  2. Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej
  3. Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Bobrowej w trakcie epidemii Covid-19

 

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2021 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper