18 stycznia 2023 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Był to długo wyczekiwany dzień. Uczniowie, ciekawie i kolorowo przebrani doskonale bawili się w rytm dziecięcych przebojów. Koleżanki i koledzy ze starszych klas zadbali o wspaniałą atmosferę podczas zabawy.

17 stycznia 2023 roku odbył się Bal Karnawałowy klas IV-VIII. Uczniowie świetnie bawili się w rytm współczesnej muzyki rozrywkowej. Uczennice oraz uczniowie klas starszych zadbali o dobrą atmosferę podczas imprezy. 

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek,
- rozwijanie zdolności plastycznych.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-CZYTELNICZEGO:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach:
  - kategoria I (klasy I- III),
  - kategoria II (klasy IV-VIII).
 2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i narysowanie okładki swojej ulubionej książki.
 3. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A5 lub A4 jedną z technik: rysunek kredkami, pastelami suchymi, pastelami olejnymi, malowanie farbami, flamastrami, wyklejanka, wydzieranka, collage itp.
 4. Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 6. Prace powinny na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy oraz klasę).
 7. Termin dostarczania prac upływa dnia 03 lutego 2023 r. (biblioteka szkolna).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 lutego 2023 r. Zapraszamy do udziału w konkursie!


Organizatorzy:
E.Szczędor, A.Jarosz

Do naszej szkoły dotarła akcja Mobilne Laboratoria Przyszłości mająca na celu aktywne i kreatywne wykorzystanie sprzętu objętego projektem Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Projekt zakłada unowocześnianie szkół tak, aby zajęcia prowadzone były w angażujący i ciekawy dla uczniów sposób. Lekcje mają także pomagać w odkrywaniu talentów i wzbudzać zainteresowanie nowoczesnymi technologiami wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
epuap: /spbobrowa/default

Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

 

Pedagog szkolny

Aleksandra Knych-Hajduk jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w:

PONIEDZIAŁEK 8:15 – 14:15

WTOREK 8:15 – 13:15

ŚRODA 8:15 – 13:15

PIĄTEK 8:15 – 14:15

Adres e- mail: knychhajdukola@zspbobrowa.pl

W razie potrzeby istnieje możliwość ustalenia spotkania w innym terminie.

© 2023 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved.