Nareszcie zawitała do nas prawdziwa wiosna. Tak piękna pogoda sprzyjała spacerom w czasie których uczniowie naszej szkoły zaobserwowali budzącą się do życia przyrodę. A oto co zobaczyli:

ZARZĄDZENIE NR 19/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej z dnia 06 maja 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Bobrowej

 

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§1.

1. Od 17 maja br. uczniowie klas IV–VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Zajęcia będą realizowane wg następującego harmonogramu:

- 17 (poniedziałek), 18 (wtorek), 19 (środa), 20 (czwartek) i 21 (piątek) maja 2021 r. przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne klasy: VIA, VII i VIII, klasy: IV, V i VIB uczą się zdalnie.

- 24 (poniedziałek) i 28 (piątek) maja 2021 r. przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne klasy: IV, V i VIB, klasy: VIA, VII i VIII uczą się zdalnie.

- W dniach: 25 (wtorek), 26 (środa) i 27 (czwartek) maja 2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, klasy I-VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktycznych ani w formie stacjonarnej, ani w formie zdalnej.

2. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkole.

§2.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19 obowiązujących w szkole od 1 września 2020r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Robert Madej

Dyrektor Zespołu Szkół

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia – zaangażowania i setki godzin pracy.

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Bobrowej wzięli udział w eliminacjach szkolnych, rejonowych i wojewódzkich konkursu kuratoryjnego z chemii. Wielomiesięczna, ciężka praca dwóch uczennic naszej szkoły została nagrodzona.

W kwietniu 2021 roku reprezentantki naszej szkoły rywalizowały z najlepszymi uczniami z województwa podkarpackiego, a wyniki tych zmagań okazały się niezwykle pomyślne.

 

Uczennica kl. VIII ALEKSANDRA JAROSZ zdobyła tytuł LAUREATA,

a uczennica tej samej klasy NATALIA ŁĄCZAK uzyskała tytuł FINALISTY

Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

 

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, życząc im dalszych sukcesów i rozwijania talentów!!!

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2021 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper