Ze względu konieczność zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy komputerze oraz z powodów organizacyjnych zarządzam od dnia jutrzejszego (31 marca 2020r.) zmianę czasu prowadzenia lekcji zdalnych:

  1. Lekcja 1 - 08:00 - 08:45

  2. Lekcja 2 - 09:00 - 09:45

  3. Lekcja 3 - 10:00 - 10:45

  4. Lekcja 4 - 11:00 - 11:45

  5. Lekcja 5 - 12:00 - 12:45