1 września uczniowie wracają do szkół. MEN zaleca m.in. dezynfekcję pomieszczeń, co najmniej raz dziennie. Będą również obowiązywały ścisłe zasady dotyczące higieny osobistej, chodzi m.in. o mycie rak przy wejściu do szkoły, przed posiłkami i podczas korzystania z toalety. Z wytycznych wynika, że w razie zachorowania ucznia lub nauczyciela na COVID-19 konieczna jest natychmiastowe przekazanie tej informacji do sanepidu. Szkoły będą starały się „do minimum ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz”. Takie osoby, jeśli przyjdą do szkoły, będą musiały nosić maseczki i dezynfekować ręce. Uczniowie nie powinni przynosić dodatkowych przedmiotów, tylko wyłącznie te, które są potrzebne w szkole. Nie powinni dzielić się przyborami z kolegami i koleżankami.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa w czasie wakacji i nie tylko.

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkół w Bobrowej!

 

Za chwilę wakacje! To był trudny rok, inny niż wszystkie do tej pory. W tej zmienionej rzeczywistości nieustannie podejmowaliśmy zadania, by uczniowie systematycznie wypełniali swoje obowiązki, nabywali nowe umiejętności, odnosili sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijali swoje pasje i uzdolnienia, a niekiedy pokonywali ograniczenia i słabości. Gratuluję im wszystkim osiągnięć i dobrych wyników.

Podziękowania składam również Rodzicom za pomoc w organizacji nauczania zdalnego, wsparcie swoich dzieci w nowej sytuacji. Państwa uwagi i wskazówki w istotny sposób modyfikowały działalność szkoły.

Słowa uznania za rzetelną i twórczą pracę kieruję w stronę Nauczycieli i Pracowników. Doceniam wysiłek jaki Państwo włożyli w kreatywne przekazywanie wiedzy i zapewnienie bezpiecznych warunków w budynku szkoły.   Mam nadzieję, że całej społeczności szkolnej - Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom towarzyszy dziś poczucie satysfakcji z nauki, z pracy, z obserwowanego rozwoju dzieci. Wszystkim życzę, aby spokojne, słoneczne lato wynagrodziło miesiące trudu. Cieszcie się z każdego dnia i wakacyjnej przygody. Bawcie się dobrze, zawsze pamiętając o bezpieczeństwie własnym i innych.

A Wam drodzy Absolwenci dziękuję, że przez osiem lat ubarwialiście życie szkoły. Wasz śmiech rozbrzmiewał na korytarzach, Wasze emocje wypełniały szkolne sale, Wasze troski przeżywaliśmy razem z Wami, Wasze sukcesy sprawiały, że nasza praca miała sens, stawała się celowa i potrzebna. Rozwińcie skrzydła i wznieście się wysoko. Szybujcie do wielkich osiągnięć, odkryć, marzeń, do wybranych miejsc i mądrych ludzi. Jesteśmy i zawsze chcemy być z Was dumni!   Najpiękniejsze, co może nas spotkać w życiu, to ludzie, których poznajemy, miejsca, które są dla nas ważne, wspomnienia, które wywołują uśmiech i dobro, które dajemy, ale też otrzymujemy. Wy, Absolwenci Zespołu Szkół w Bobrowej nieście w świat dobre wspomnienia, dobre myśli, dobre słowa i dobre uczucia.

Wierzę, że spotkamy się w nowym roku szkolnym zdrowi, wypoczęci, z nowymi siłami i ambicjami.

Udanych wakacji!

Dyrektor szkoły mgr inż. Robert Madej

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2021 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper