Prosimy wszystkich o zapoznanie się z Regulaminem Zdalnej Pracy, który obowiązuje od 26 października 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej informuje, że w dniu 28 września o godz. 16.30 w siedzibie szkoły odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I-VIII.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej w związku z wymaganym reżimem sanitarnym informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem i ograniczone zostało do spotkań uczniów z wychowawcami.

Harmonogram:

1. O godz. 8.00 Msza Święta w kaplicy dla dzieci/uczniów, rodziców i pracowników ZS w Bobrowej.

2. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie uczniów klas I-VIII z wychowawcami klas w salach:

klasa I – sala nr 5 - wych. p. M. Klisiewicz

klasa II – sala nr 8 (sala teatralna) – wych. p. B. Kula

klasa III – sala nr 6 – wych. p. E. Laska

klasa IV – sala nr 4 – wych. p. M. Plichta

klasa V – sala nr 17 – wych. p. G. Janora-Mazur

klasa VIa – sala nr 11 – wych. p. M. Kuczkowska-Durlak

klasa VIb – sala nr 12 – wych. p. E. Szczędor

klasa VII – sala nr 10 – wych. p. St. Wicek

klasa VIII – sala nr 14 – wych. p. W. Ruda

Organizacja pracy zespołu szkół nie przewiduje pobytu na terenie szkoły innych osób poza uczniami, nauczycielami i pracownikami. Wszyscy wchodzący na teren szkoły będą zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia nosa i ust oraz do zachowania dystansu społecznego. Dopuszcza się możliwość pobytu w szkole jednego z rodziców klasy pierwszej.

Wypożyczanie podręczników szkolnych odbędzie się wg następującego harmonogramu:

kl. I, kl. II i kl. III – 1 września,

kl. IV, kl. V, VIa i VIb – 2 września

kl. VII i kl. VIII – 3 września

Uwaga!

Obowiązuje reżim sanitarny - obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, utrzymanie dystansu społecznego - min.1,5m.

Zakaz wstępu dla osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz przebywających na kwarantannie.

Szczegółowe informacje o organizacji nowego roku szkolnego przekażą wychowawcy poszczególnych klas.