Zarządzenie Nr 1/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie procedur i regulaminów bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2021.982), Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2021 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W prowadza się procedury i regulaminy bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Bobrowej w czasie trwania epidemii COVID-19, które stanowią załączniki do zarządzenia (Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej, Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Bobrowej, Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu w Bobrowej, Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej).

§ 2

Procedury i regulaminy obowiązują wszystkich pracowników zespołu szkół.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 1. Procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii w roku szkolnym 2021/2022
 2. Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej
 3. Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Bobrowej w trakcie epidemii Covid-19

 

„Nauka to podróż, którą odbywamy przez całe życie,nieustannie odkrywając nowe cele”

(Jim Stovall)

 

Kochane dzieci, drodzy uczniowie, rodzice,
nauczyciele i pracownicy Zespołu szkół w Bobrowej

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 składam Wam oraz całej społeczności przedszkolnej i szkolnej serdeczne życzenia.

Wszystkim dzieciom i uczniom – tym kontynuującym naukę i rozpoczynającym nowy etap edukacyjny w naszym zespole szkół - życzę wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów. Mam nadzieję, że będziecie brać aktywny udział w życiu przedszkola i szkoły, nawet w tym niesprzyjającym czasie pandemii. Dla nas pedagogów jesteście najważniejsi, dlatego będziemy Was wspierać i dbać o to, abyście czuli się bezpiecznie, a nauka w naszej placówce stała się dla Was przyjemnością.

W dobie epidemii, która jest dla nas wszystkich nowym doświadczeniem, życzę Rodzicom cierpliwości i wyrozumiałości. Dziś wracamy do „tradycyjnej szkoły”, ale za czas, w którym to zdalne nauczanie było obowiązującą formą kształcenia chcę Wam Rodzice jeszcze raz serdecznie podziękować. Wasze wsparcie i zaangażowanie to nieoceniony wkład w edukację Waszych dzieci.

Pedagogom i pracownikom przedszkola i szkoły życzę przede wszystkim spokojnej, dającej satysfakcję pracy w tej nowej, jakże trudnej rzeczywistości. Wszystkim życzymy, aby nadchodzący rok szkolny 2021/2022 był czasem spokojnej pracy w naszym zespole szkół.

Robert Madej - Dyrektor ZS w Bobrowej

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, które odbędą się według następującego harmonogramu:

1. O godz. 8.00 Msza Święta w kaplicy dla dzieci/uczniów, rodziców i pracowników ZS w Bobrowej.

2. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie uczniów klas I-VIII z wychowawcami klas w salach:

 • kl. I – sala nr 8 (sala teatralna) - wych. p. E. Laska
 • kl. II – sala nr 5 – wych. p. M. Klisiewicz
 • kl. III – sala nr 7 – wych. p. B. Kula
 • kl. IV – sala nr 14 – wych. p. Z. Łączak
 • kl. V – sala nr 4 – wych. p. M. Plichta
 • kl. VI – sala nr 17 – wych. p. G. Janora-Mazur
 • kl. VIIa – sala nr 11 – wych. p. M. Kuczkowska-Durlak
 • kl.VIIb – sala nr 12 – wych. p. E. Szczędor
 • kl. VIII – sala nr 16 – wych. p. S. Domagała

Organizacja pracy zespołu szkół nie przewiduje pobytu na terenie szkoły innych osób poza uczniami, nauczycielami i pracownikami.

Wszyscy wchodzący na teren szkoły będą zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia nosa i ust oraz do zachowania dystansu społecznego.

Dopuszcza się możliwość pobytu w szkole 1 września jednego z rodziców klasy pierwszej.

Wypożyczanie podręczników szkolnych odbędzie się wg następującego harmonogramu:

 • kl. I, kl. II i kl. III – 1 września
 • kl. IV, kl. V i kl. VI – 2 września
 • kl. VIIa, kl. VIIb i kl. VIII – 3 września

Uwaga!

Obowiązuje reżim sanitarny- obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk , utrzymanie dystansu społecznego - min. 1,5m. Zakaz wstępu dla osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz przebywających na kwarantannie lub w izolacji.

Ze względu na bezpieczeństwo, prosi się wszystkich rodziców przyjeżdżających do szkoły samochodem osobowym o zostawianie pojazdu na nowym parkingu przy kaplicy.

Szczegółowe informacje o organizacji nowego roku szkolnego przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2021 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper