Krąg tematyczny w podręczniku: DZIECI LUBIĄ CZYTAĆ

Codziennie czytamy książki.

 

Elementarz odkrywców - Dzień odkrywców Lubimy być razem str. 62-63.

 

27 maja 2020 r. środa Temat dnia: Lubię czytać książki

Edukacja polonistyczna

Rola książki w życiu dziecka na podstawie wiersza „Książka czeka” – cudzysłów i wielka litera w tytułach, podr. str. 38-39, ćw. 2 napisać w zeszycie, ćw. str. 37. Kaligrafia str. 54.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, ćw. str. 54-55.

Edukacja techniczna

Dbam o książki - zakładka do książki (np. wiosenny kwiat, ulubiona książka).

Wychowanie fizyczne

Jeżdżę na rowerze pod opieką dorosłych.

 

28 maja 2020 r. czwartek Temat dnia: Książki czytamy i o nie dbamy

Edukacja polonistyczna

Rozmowa nt. dbania o książki na podstawie opowiadania „Rozmowy książek” – zdanie wykrzyknikowe, podr. str. 40-41, ćw. 5 i 6 napisać w zeszycie, (należy nauczyć się czytać tekst), ćw. str. 38-39. Kaligrafia str. 54.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,ćw. str. 56-57.

Edukacja muzyczna

Nauka piosenki „Moja mama”.

 

Moja Mama wszystko wie, moja Mama kocha mnie.

W dniu Jej święta, święta Mamy tak wesoło zaśpiewamy.

 

Ref. Niechaj żyje nasza Mama, zdrowa i wesoła.

Bijmy brawo naszej Mamie wszyscy dookoła.

 

Moja Mama wszystko zna, moja Mama rację ma.

Więc w dniu święta, święta Mamy tak wesoło zaśpiewamy.

 

29 maja 2020 r. piątek Temat dnia: Moja rodzina lubi czasopisma

Edukacja polonistyczna

Kilkuzdaniowe wypowiedzi nt. ulubionych czasopism mojej rodziny i „Rodzinnego Świerszczyka” – pisownia nazw czasopism, podr. str. 44-45, ćwiczenia str. 40-41. Kaligrafia str. 55.

Edukacja matematyczna

Wiem, jak mierzyć płyny, podr. str. 40-41, ćw. str. 58-59.

Wychowanie fizyczne

Zabawy z piłką.

 

1 czerwca 2020 r. poniedziałek Temat dnia: Święto Dzieci

Edukacja polonistyczna

Odpowiedzi na pytania – jakie są marzenia dzieci na podstawie wiersza „Prezent dla dziecka”, podr. str. 36-37, ćw. 1 i 2 napisać w zeszycie, ćwiczenia str. 36.

Edukacja matematyczna

Wyścig mrówek – gra z okazji Dnia Dziecka, podr. str. 42-43, ćw. str. 60-61.

Edukacja przyrodnicza

Co mamy z drewna? podr. str. 42, Jak powstaje papier? podr. str. 43

Wychowanie fizyczne

Zabawy ze skakanką.

 

2 czerwca 2020 r. wtorek Temat dnia: Książka moim przyjacielem

Edukacja polonistyczna

Prezentacja ulubionej książki. Elementarz odkrywców - Dzień odkrywców: Książka moim przyjacielem str. 64-65. Kaligrafia str. 56.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,ćw. str. 62-63.

Edukacja plastyczna

Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II – Papież Polak” w Żyrakowie, termin do 5 czerwca.

 

Temat: Czy ty lubisz kanapki? Do you like sandwiches? [ du  ju  lajk  sendłiczys]

Podręcznik s. 96, włącz nagranie 2/51, powtarzaj słowa, wskazuj odpowiednie obrazki.

Zapisz w zeszycie: This sandwich has got cheese, meat, tomatoes and onions. [dys sendłicz hes got cziis, mit, tomatołs end anions]  - ta kanapka ma ser, mięso, pomidory i cebule.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 119. dokończ wypowiedzi dzieci na podstawie tabeli, powiedz dwa podobne zdania o sobie.

Podręcznik s. 96 zad. 1, wysłuchaj nagrania 2/52 i wskazuj odpowiednie składniki kanapki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 118. przeczytaj zdania i połączyli je z odpowiednimi postaciami.

Zwróć uwagę, że jedna postać nie pasuje do żadnego zdania.

Podręcznik s. 97 zad. 2, odczytaj wyrazy z ramki i wskazuj właściwe produkty na ilustracji. Potem  wskazuj produkty żywnościowe na ilustracji i je nazywaj.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 119, otocz zieloną pętlą nazwy produktów widocznych na obrazku,  a czerwoną – nazwy produktów, których na nim nie ma.

Podręcznik s. 97 zad.3, wysłuchaj piosenki 2/53, popatrz na kanapki w podręczniku i powiedz, która kanapka nie występuje w piosence.

Podręcznik s. 97 zad 4, wysłuchaj nagrania 2/54 i wskazuj  wesołe lub smutne minki w zależności od tego, czy postaci z podręcznika lubią określone produkty spożywcze, czy też ich nie lubią.

 Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 118. Możesz dobrowolnie wykonać ćw. 2., s. 124.

Temat: Ja lubię pomarańcze. I like oranges. [aj lajk oryndżys]

Podręcznik s 94, wysłuchaj nagrania 2/48, wskazuj zdjęcia i powtarzaj.

Zapisz w zeszycie: I love pears [aj low pers] – uwielbiam gruszki; I don’t like apples [aj dont lajk apls] – ja nie lubię jabłek.

Podręcznik s 94 zad.1, włącz nagranie 2/49, wskazuj odpowiednie obrazki, powtarzaj zdania.

Zad. 2 s 95, wysłuchaj rymowanki 2/50 wskazuj odpowiednie ilustracje. Zad. 3, odczytaj wyrazy, wskaż odpowiednie zbiory i powiedz ile jest  w nich owoców. Możesz dobrowolnie wykonać zad. 4.

Zeszyt ćwiczeń: s.116 ćw. 1,2 ; s. 117 ćw. 3,4.

1. Wiosna w programie Paint. Narysować rysunek i można wysłać.

2. Nauka kodowania (łatwy kurs do ćwiczeń i zabawy kodowania) strona: code.org kurs 2

3. Gry edukacyjne strona: pisupisu.pl, klasa1, klawiatura, ogonki czy polskie znaki, małe i wielkie litery, wyrazy 4, 5, 6 – literowe wyrazy do zapisania.

4. Nauka przez zabawę, strona: mathagames.com (stopień 1) i gry-matematyczne.pl

 

Krąg tematyczny w podręczniku: MIĘDZY NAMI

Codziennie czytamy lekturę Joanna Papuzińska „Nasza mama czarodziejka” lub dowolną książkę.

Konkurs Plastyczny ph. „Totus Tuus Maryjo z Zawadzkiego Wzgórza”, temat „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”, przekaż ją do szkoły do 27 maja.

 

20 maja 2020 r. środa Temat dnia: Między nami w klasie

Edukacja polonistyczna

Ocena postępowania Wojtka z opowiadania „Świnka” podr. str. 28, praca w ćw. str. 29.

Praca w zeszycie kaligrafii - codziennie ćwiczymy piękne pismo zgodnie z wzorem
i prawidłowy uchwyt ołówka.

Edukacja środowiskowa

Poszanowanie własności (gdy zniszczyliśmy cudzą rzecz, należy odkupić), podr. str. 28.

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę, podr. str. 38. Dodatkowo - jeśli można pracować na komputerze klasa 1 www.szaloneliczby.pl

 

21 maja 2020 r. czwartek Temat dnia: Między nami w szkole

Edukacja polonistyczna

Swobodne wypowiedzi nt. jak unikać różnych niemiłych sytuacji szkole? na podstawie wiersza „Tydzień w szkole” – przecinek przy wyliczaniu, podr. str. 29 (nauka czytania), praca w ćw. str. 30 i w zeszycie kaligrafii.

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę, podr. str. 39, klasa 1 www.szaloneliczby.pl

Edukacja plastyczno-techniczna

Praca konkursowa „Laurka dla mojej mama”.

Edukacja muzyczna

Nauka piosenki „Skarby? Skarby!” z okazji 100-lecia urodzin Wielkiego Polaka Św. Jana Pawła II.

 

22 maja 2020 r. piątek Temat dnia: Między nami w domu

Edukacja polonistyczna

Spełnianie życzeń przez mamy na podstawie opowiadania „Jak nasza mama zreperowała księżyc” z lektury Joanny Papuzińskiej, podr. str. 30-31, ćw. str. 31 i w zeszycie kaligrafii.

Edukacja środowiskowa

Stopnie pokrewieństwa-rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ćw. str. 32.

Edukacja matematyczna

Rozwiązuję różne zadania, ćw. str. 52-53.

Edukacja plastyczno-techniczna

Praca konkursowa „Laurka dla mojego taty”.

 

25 maja 2020 r. poniedziałek Temat dnia: Moja mamusia

Edukacja polonistyczna

Jaka jest moja mamusia? – wprowadzenie dwuznaku „dż” na wyrazie podstawowym „dżem”, ćwiczenia w czytaniu wyrazów z „dż”. Czytanie wyrazów w pionie i tekstu str. 32-33, ćw. str. 33-34. Kaligrafia str. 53.

Edukacja matematyczna

Kaligrafia matematyczna (pisz starannie), www.szaloneliczby.pl

Edukacja plastyczna

Praca konkursowa „Święty Jan Paweł 2 w oczach dzieci”.

 

26 maja 2020 r. wtorek Temat dnia: Trudne domowe sprawy

Edukacja polonistyczna

Rozmowa o trudnych domowych sprawach na podstawie opowiadania „Nagła sprawa” – pisownia „nie” z czasownikami, podr. str. 34, ćw. str. 35 i i w zeszycie kaligrafii.

Edukacja matematyczna

Kaligrafia matematyczna (pisz starannie), www.szaloneliczby.pl

Edukacja środowiskowa

Magiczne słowa na co dzień, podr. str. 35

 

Z pracą konkursową do Zawady oddajemy do szkoły zeszyt do kaligrafii matematycznej.