Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Dzisiaj przypada jeden z najpiękniejszych dni w roku :). To oczywiście Dzień Mamy. Kochani uczniowie mam dla Was tylko jedno zadanie. Pomódlcie się za Wasze mamy!!!

Oczywiście każdy dzień jest dobry, by modlić się za swoich rodziców. Ale w Dzień Matki nie może zabraknąć specjalnej intencji za nasze wyjątkowe mamy. Pomoże Ci w tym tekst tej modlitwy:

 Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę!
Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.
Błogosław ją nieustannie,
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.
Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doświadcza Twojej miłości.
Błogosław, Boże, mojej Matce.

Najświętsza Matko Chrystusowa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece.
Amen.

I ja wszystkim Mamom, dziękując za Ich pracę, trud i poświęcenie, składam najserdeczniejsze życzenia, przesyłając moc ciepła, uśmiechu i sił, pamiętając o Nich w modlitwie.

 

28 maja 2020r.

Szczęść Boże…

Przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po pięćdziesięciu dniach od zmartwychwstania i po dziesięciu od wniebowstąpienia, Pan Jezus posyła swoim Uczniom Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który pomaga Im w wypełnianiu wszystkich zadań jakie zostawił im Jezus. Wykonajcie ćwiczenia z katechezy 38.

 Pomocą będzie film: https://www.youtube.com/watch?v=-jHwTySRTYk

25 maja (poniedziałek)
Edukacja polonistyczna
Słuchanie opowiadania A. Bahdaja „Malowany ul”. Układanie zdań do obrazków. Podręcznik, s. 28-29, Ćwiczenia s. 39-41, Potyczki ortograficzne, s. 49
Edukacja matematyczna
Odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Podr., s. 40, 41, Ćw., s. 49
Edukacja plastyczna
Wykonywanie pracy konkursowej -  „Św. Jan Paweł II – Papież Polak”

26 maja (wtorek)
Edukacja polonistyczna
Pisanie życzeń z okazji Dnia Matki. Pisownia zwrotów grzecznościowych. Podręcznik, s. 33-34, Ćwiczenia, s. 46-47
Edukacja matematyczna
Związek dodawania z odejmowaniem, rozwiązywanie zadań tekstowych. Podręcznik, s. 42, Ćw., s. 50
Edukacja muzyczna
Śpiewanie piosenki „Kochana Mamo”.

27 maja (środa)
Edukacja polonistyczna
Kolejność wydarzeń w opowiadaniu „Aga i motyle” A. Tyszki. Podręcznik, s. 30-31, Ćwiczenia, s. 42-44
Edukacja przyrodnicza
Zwierzęta pożyteczne i szkodniki w ogrodzie. Podręcznik, s. 32, Ćwiczenia, s. 45
Edukacja matematyczna
Obliczenia pieniężne w zakresie 100. Podręcznik, s. 43, Ćwiczenia, s. 51

28 maja (czwartek)
Edukacja polonistyczna
Głośne czytanie wiersza R. Witka „Magister uśmiechów”. Pisownia zakończeń –arz, -erz w nazwach zawodów. Podręcznik, s. 35, 36, Ćwiczenia, s. 48-49, Potyczki ortograficzne, s. 41-42
Edukacja polonistyczna
Głośne czytanie wiersza Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”. Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym. Podręcznik, s. 37, Ćwiczenia, s. 50-51, Potyczki ortograficzne, s. 27-28
Edukacja matematyczna
Mnożenie i dzielenie liczb – doskonalenie techniki rachunkowej. Podręcznik, s. 44-45, Ćwiczenia, s. 53-54

29 maja (piątek)
Edukacja polonistyczna
Praca z lekturą pt. „Czarna owieczka” Jana Grabowskiego. Lektura, Ćwiczenia, s. 23-27
Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z mnożeniem i dzieleniem. Podręcznik, s. 46-47, Ćwiczenia, s. 55-56
Edukacja plastyczna
Wykonywanie pracy konkursowej -  „Św. Jan Paweł II – Papież Polak”

Temat: Ona ma ból głowy. She’s  got a headache. [szis  got e hedejk]

Podręcznik s 93, w trakcie słuchania nagrania 2/43 wskazuj ilustracje i dokładnie powtarzaj słowa i zwroty.

Zapisz w zeszycie: Minako has a sore throat. [M hes  e  so(r)  frołt] – Minako ma ból gardła. She isn’t well. [szi  yzynt  łel]- ona nie czuje się dobrze.    I’ve got an earache. [ajw got en i:(r)ejk] – ja  mam ból ucha.  Get  better - wracaj do zdrowia.

Zeszyt ćwiczeń s 118, ćw. 1. Podręcznik s 93 zad. 1, słuchając tekst  2/44 odczytuj głośno, powtarzaj po jednym zdaniu, sprawdzaj znaczenie jeśli trzeba. Zeszyt ćwiczeń s 118 ćw. 2.

Podręcznik s  94 zad.2, odczytuj zdania w dymkach i wskazuj odpowiednie ilustracje. Zad. 3, słuchając nagrania 2/45 dokończ zdania wskazując odpowiednie zdjęcia.  Zeszyt ćwiczeń s 119 ćw. 3.

Podręcznik s  94 zad. 4, ułóż słowa i zwroty z rozsypanych liter, możesz zapisać je w zeszycie.  Zeszyt ćwiczeń s 119 ćw. 4, możesz dobrowolnie wykonać ćw. 2  s 124.

Język angielski kl II piątek 22.05.2020

Temat: Czuję  się  lepiej  teraz.  I’m  better  now. [ajm  bete(r)  nał]

Podręcznik s 92 : wysłuchaj nagrania  2/40, powtarzaj słowa dokładnie.

Zapisz w zeszycie:  Cry [kraj] – płakać,  I’m cold [ajm kold] – jestem przeziębiony, I’m  hot  - mam gorączkę,  we aren’ t  afraid  [łi  arynt  efrejd] – my się nie obawiamy, are you ill? [a(r)  ju  il] – czy ty jesteś chory? ; why [łaj] – dlaczego.

Podręcznik s 92, zad. 1, podczas słuchania historyjki 2/41 wskazuj odpowiednie obrazki. Następnie odczytaj zdania. Str. 93 zad. 2, przeczytaj teksty w dymkach i przyporządkuj je do odpowiednich postaci. Zad.3, odtwórz nagranie 2/42, wskazuj odpowiednie obrazki.  Zad. 4, odczytaj zdania zastępując obrazki odpowiednimi słowami.

Zeszyt ćwiczeń s. 116 ćw. 1,2; s. 117 ćw. 3,4. Możesz dobrowolnie wykonać ćw. 1 s. 124.

Szczęść Boże…

Kochani! Dzisiaj zajmiemy się czymś zupełnie nowym. Spróbujemy porozmawiać o miłości do innych ludzi i dobroci im okazywanej J.

Miłość do innych okazujemy, dzieląc się z nimi różnymi rzeczami. Nie zawsze musza to być rzeczy materialne, np. zabawki, książki, słodycze. Może to być również czas, który poświęcimy, aby pomóc bliźniemu.

Posłuchaj piosenki:” dzielmy się wiarą jak chlebem”

https://youtu.be/pp99QnaYJsM

dziś spróbujemy odkryć konkretne sposoby dzielenia się wiarą z innymi/

posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=k3QGgeJ6THU&feature=youtu.be

O co człowiek poprosił Boga?

Co Pan Bóg mu odpowiedział?

Tak Pan Bóg nas stworzył, byśmy sobie nawzajem pomagali. Dał nam … otwórz podręcznik na stronie 113 i zobacz co takiego dał nam Pan Bóg byśmy sobie nawzajem pomagali…

Wykonaj zadanie na str. 114 i 115…

Jeżeli potrzebujesz pomocy  (uczynki miłosierdzia)

https://youtu.be/lQM9Je72anw

Możesz oglądnąć też film o miłosiernym Samarytaninie:

https://www.youtube.com/watch?v=bOwq3rGwHh8