Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe

Podręcznik s. 98, 99 powtórzyć.

Temat: Jedziemy na wieś zobaczyć wiele kóz. We’re going to the countryside to see lots of goats. [łi(r)  gołin:  tu de kantrisajd  tu si loc of gołc].

Zapisz w zeszycie: Small children are stoking young goat. [smol  czyldren a(r) strołkin: jan: gołt] – małe dzieci uderzają młodą kozę. They’re  feeding  them. [dej(r)  fidin:  dem] – one je karmią.  We’re  doing  rehearsals  twice  a week. [łi(r)  duin:  rihesels tłajs e łik] – robimy próby 2 razy w tygodniu.

Zeszyt ćwiczeń:  s 131 ćw. 1,2 dobrowolnie 3.

Temat: Średnia szkoła jest dla dzieci w wieku 11 do 16 lat. Secondary school is for children aged from eleven to sixteen. [sekendary skul ys fo: czyldren ejdżd from ilewen tu sikstin]

Zapisz w zeszycie: Young children have a lot of fun. [jan: czyldren hew e lot of fan] – małe dzieci mają wiele radości.  In primary school pupils learn many different subjects such as: chemistry, biology. [in prajmery skul piupyls lern meny dyfrent sabdżekts sacz es: kemystry, bajolodży] – w szkole podstawowej uczniowie uczą się wiele różnych przedmiotów takich jak: chemia, biologia.

Podręcznik s 100,101 zad. 1,2.

Zeszyt ćwiczeń: s 128 ćw. 1,2,3 s. 129 ćw. 4,5.

Temat: Przyjęcie z okazji zakończenia szkoły. School leaving party. |skul liwin pa(r)ty|

Zeszyt ćwiczeń s. 125,126,127. Można przesyłać na mail wypełnione strony z zeszytu ćwiczeń z rozdziału 8

Temat: Czy Piotr lubi j. angielski? Does Piotr like English? [das Piotr lajk inglisz]

Zapisz w zeszycie: Yes, he/she does [jes  hi/szi  das] – tak, on/ona lubi. No, she/he doesn’t [noł  szi/hi  dazynt] – nie, ona/on nie lubi. Ania doesn’t like PE. [ania dazynt lajk pi i] – Ania nie lubi w-fu. Do you like..? [duj u lajk] – czy ty lubisz..? Yes, I do [jes aj du] – tak, lubię. No, I don’t [noł aj dont] – nie, nie lubię.

Podręcznik s 98 zad. 1, powiedz które przedmioty lubisz, a których nie. Możesz również zapisać dowolną ilość przykładów w zeszycie. Zad. 2, nazwij po angielsku co widzisz na ilustracjach, wysłuchaj nagrania 3/26 i powiedz o której ilustracji nie wspomniano w nagraniu. Zad. 3, przeczytaj poczatek wypowiedzi w pierwszym dymku i dokończ wybraną nazwą czynności, co będziesz (-cie) robić.  Możesz zdania zapisać w zeszycie. Zad. 1 s 99, możesz zagrać w grę wg wskazówek u dołu strony.

Zeszyt ćwiczeń s 124, ćw. 1,2. Można przysyłać wypełnione strony z rozdziału 8 na mail.