1. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strony: 62-68. Pracuj z podręcznikiem.

2. Ciekawe linki. Zaglądnij.

https://epodreczniki.pl/b/fotosynteza---czyli-czym-jest-samozywnosc/P15w1dM3I

https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/DJHIr0Bsn

https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Na podstawie wiadomości znajdujących się w podręczniku (rozdział 5, od str. 60 do str. 66) rozwiąż ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń od str. 58 do str. 65 (rozdział 5). Zapoznaj się z informacjami zawartymi w częściach 5A, 5B i 5C ‘grammar’ (gramatyka) oraz słownictwo na str. 66 podręcznika. W ćwiczeniach wymagających słuchania lub mówienia (ćwicz. z ikonką słuchawek i ‘communication’) zwróć uwagę tylko na słownictwo, nie staraj się rozwiązywać tych ćwiczeń. W przypadku gdy nie możesz znaleźć znaczenia jakiegoś słowa w swoim podręcznym słowniczku (na końcu rozdziału 5) skorzystaj ze słownika w Internecie, np. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=s%C5%82ownik+ang+pol

Temat: Wyczyny Haraklesa

- przeczytać ,,Mit o Heraklesie'' str. 222 - wpisać do zeszytu informację (z Ciekawostki str. 225, dotyczącą mitologii greckiej),

- wykonać w zeszycie ćw. 1,2 ,3,9 str. 225 (podręcznik) oraz ustnie ćw. 4,5,6,7 str. 225.

Temat: Dramat w przestworzach (,,Mit o Dedalu i Ikarze'')

- przeczytać tekst str. 232 - ,,Mit o Dedalu i Ikarze'',

- napisać w zeszycie kilka skojarzeń do słów: "potęga marzeń'',

- wykonać ćw. 1,3,4,5,6,8 str. 235 w zeszycie,

Temat: Praktyka czyni mistrza - ćwiczymy pisownię wyrazów z ,,ch'' i ,,h''

- przeczytać informacje zawarte w przypomnieniu str. 238 (kiedy piszemy ,,h'' i ,,ch''),

- wykonać w zeszycie ćw. 1,2,3,4 str. 238, 239 z podręcznika - zapoznać się z informacjami w ,,Ortografii w praktyce" str.239,

- uzupełnić wszystkie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, dotyczące tematu: Pisownia wyrazów z ,,ch'' i ,,h'' (całe strony 78, 79, 80, 81).

Tematy lekcji:

1) Czas przyszły Future Simple.

2) Podróżowanie w przestrzeni kosmicznej. Czytanie.

3) Określenia czasu przyszłego. Gramatyka.

4) Ćwiczenia gramatyczne.