1. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strony: 89-96. Pracuj z podręcznikiem.

2. Ciekawe linki. Zaglądnij.

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/D1C7YooNc

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo

Proszę o rozwiązanie testów zawartych na stronie https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=3903&s=

Na podstawie wiadomości znajdujących się w podręczniku (rozdział 5, od str. 64 do str. 72) rozwiąż ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń od str. 46 do str. 53 (rozdział 5). Zapoznaj się z informacjami zawartymi w częściach 5A, 5B i 5C ‘grammar’ (gramatyka) oraz słownictwo na str. 66 podręcznika. W ćwiczeniach wymagających słuchania lub mówienia (ćwicz. z ikonką słuchawek i ‘communication’) zwróć uwagę tylko na słownictwo, nie staraj się rozwiązywać tych ćwiczeń. W przypadku gdy nie możesz znaleźć znaczenia jakiegoś słowa w swoim p odręcznym słowniczku (na końcu rozdziału 5) skorzystaj ze słownika w Internecie, np. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=s%C5%82ownik+ang+pol

Tematy lekcji:

1) Czas przyszły Future Simple.

2) Podróżowanie w przestrzeni kosmicznej. Czytanie.

3) Określenia czasu przyszłego. Gramatyka.

4) Ćwiczenia gramatyczne.

Temat: Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej.

- zapoznać się: https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/proste-i-odcinki/plmat036-proste-i-odcinki

- zapoznać się: https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/wielokaty-kola-i-okregi/plmat042-kola-i-okregi

- rozwiązać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dot. tego tematu.