1. Spróbuj zrobić ćwiczenia online ze strony internetowej podanej poniżej - rozdz. III Ekologia. Wcześniej zapoznaj się ze streszczeniem. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz również w podręczniku.

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-3-gimnazjum

2. Przydatne linki. zaglądnij.

https://epodreczniki.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DeXiVNI7z

https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5

https://www.youtube.com/watch?v=MF8I8NOCtzY

https://www.youtube.com/watch?v=At9sJbhwJzI

https://www.youtube.com/watch?v=uEqZnj_wc-M

https://www.youtube.com/watch?v=ZZH1gmb15Ds

 

- W pierwszej kolejności wykonaj wszystkie ćwiczenia które otrzymałeś w czasie naszego ostatniego spotkania. Potraktuj to jako sprawdzian wiadomości który będzie oceniony w późniejszym czasie.

- Po wejściu na stronę internetową CKE (Egzamin ósmoklasisty), po kliknięciu w link otworzy się strona z kolejnymi linkami do ćwiczeń typu egzaminacyjnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

Codziennie od godz. 9 będzie dodawany kolejny link ( szybka powtórka, dzień 1; szybka powtórka, dzień 2; itd.), a od godz. 15 dodawany jest klucz odpowiedzi. Miłej zabawy.

Tematy lekcji:

1) Rozumienie wypowiedzi pisemnej.

2) Znajomość środków językowych.

3) Przetwarzanie wypowiedzi ustnych.

4) Zagadnienia gramatyczne - funkcje językowe.

5) Ćwiczenia powtórzeniowe.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie o godzinie 9:00 będą dostępne nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego o godzinie 15:00 - rozwiązania - adres strony: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/