Pomoc chorym i potrzebującym oraz praca na rzecz hospicjum to motywy działań wolontariuszy z klasy III gimnazjum, którzy w marcu i kwietniu kwestowali w ramach XI edycji „Pól Nadziei 2018”, zbierając fundusze dla Stowarzyszenia Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II. Wolontariusze zebrali 613,10 zł. Do akcji włączyła się cała społeczność Bobrowej i Bobrowej Woli. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wielkie serce i chęć pomocy potrzebującym.