Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia to bardzo ważne wydarzenie. Zgodnie z tradycją po wypowiedzeniu słów ślubowania wszyscy uczniowie pierwszej klasy zostali przyjęci do braci szkolnej. Tę ważną uroczystość uświetniły występy starszych kolegów i koleżanek z klas trzecich i drugiej, którzy wraz ze swoimi wychowawczyniami składali pierwszakom serdeczne życzenia i częstowali słodyczami. Również zaproszeni rodzice dumni z występów swoich pociech chętnie wraz z nimi pozowali do zdjęć. Uroczystość odbyła się 25 paździrnika 2017r.