XXVI Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych pod hasłem "Tradycje Bożonarodzeniowe" Szkoła Podstawowa w Bobrowej - "Jasełka"

Opublikowany przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na 18 stycznia 2018