• Barbara Szalwa - przewodnicząca
 • Anna Ściążko - z-ca przewodniczącej
 • Agnieszka Prokop - sekretarz
 • Renata Lipa - skarbnik
 • Aneta Jaszcz
 • Anna Niemiec
 • Paulina Górz
 • Edyta Grzyb
 • Jolanta Jaszcz
 • Waldemar Ruda
 • Wioletta Klimek
 • Piotr Lipa