Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodnicząca - Sobuś Alekandra
 • Z-ca przewodniczącej - Stalec Wiktoria
 • Skarbnik - Brzycka Nadja
 • Członkowie - Łączak Michał, Janora Katarzyna

 

Sekcja Pomocy Koleżeńskiej:

 • Przewodniczący - Skowron Kacper
 • Członkowie - Bielut Katarzyna, Stalec Wiktoria, Sobuś Aleksandra

 

Sekcja Plastyczno-Dekoracyjna:

 • Przewodnicząca - Łączak Kinga
 • Członkowie - Lik Magdalena, Zawojowska Aleksandra

 

Poczet Flagowy:

 • Skowron Kacper (chorąży)
 • Łączak Kinga
 • Brzycka Nadja